Edirne, Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapan şehir camileri, çarşıları, köprüleriyle ve mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye camii ile Türkiye’nin gezilip görülecek yerler bakımından en şanslı illerindendir.

1. Selimiye Camisi:

Selimiye Camii, Edirne’nin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan cami 1575’te Sultan II.Selim’in emriyle yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın yaptığı ve “ustalık eserim” dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin baş yapıtlarındandır ayrıca kurulduğu yerin seçimiyle Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da göstermektedir. Cami, mimari özelliklerinin erişilmezligi yanında taş, mermer, çini, ahşap sedef gibi süsleme özellikleriyle de son derece önemlidir. Mihrap ve minberi mermer işçiliğinin baş yapıtlarındandır.

Selimiye Camisi

2. Eski Cami:

Eski Camii (Cami-i Atik - Ulu Cami), I.Süleyman tarafından yapımına başlanmış, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414’te bitirilmiştir. Mimarı Konyalı Hacı Alâeddin’dir. Edirne’de Osmanlılardan günümüze ulaşmış en eski anıtsal yapıdır. 15. yüzyılda yapılmış cüsseli camilerin en önemlisidir. Edirne’de zamanımıza ulaşmış ilk orijinal abidevi yapı olarak da bilinir.

Eski Cami

3. Karaağaç:

Karaağaç; 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması ile Savaş Tazminatı yerine sayılarak Türk topraklarına katılmıştır. Karaağaç, tarihi tren garı’na kadar giden yol üzerinde ve Meriç nehri kenarındaki kafeleriyle yürüyüş yoluyla Söğütlük Ormanı’ndaki yeşillik ve kuş sesleriyle Edirne’nin en güzel mesire yerlerinden biridir. Ayrıca karaağaçta, Lozan Anıtı ve tarihi tren garı görmemek olmaz.

Karaağaç

4. Meriç Köprüsü:

Meriç köprüsü; Edirne ile karaağacı birbirine bağlamaktadır. Köprü II.Mahmut gündeme getirmiş ancak bütçe sıkıntıları nedeniyle ancak 1842 yılında Sultan Abdülmecit döneminde yapılmıştır. köprüye konulan kitabe, Yunan İşgali döneminde işgalciler tarafından söktürülmüştür.
Köprü, 12 kemerli olup, estetik bir görünüşü vardır. köprü aynı zamanda günbatımının dünyada en güzel izlenebildiği noktalardan biridir.

Meriç Köprüsü

5. Ali Paşa Çarşısı(kapalı çarşı):

Edirne’nin en çok ziyaret edilen çarşılarından biri olan Ali Paşa Çarşısı, Kanuni Sultan Süleyman’ın son yıllarında dört yıl kadar Sadrazamlık yapan Hersekli Semiz Ali Paşa tarafından 1569 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan çarşı bir söylentiye göre yapılacak olan bir camiye gelir temin etmek amacıyla yaptırılmıştır. Yapılmasındaki bir maksat da kıymetli eşya satan (altın, gümüş vb.) ticaret erbabını bir çatı altında toplamak ve bu ticaret erbabının korunmasını sağlamaktır.

6. Kırkpınar Yağlı Güreşleri:

Kırkpınar yağlı güreşleri ile ilgili birçok efsane vardır. Bunlardan en çok bilineni şöyledir; Rumeli’nin fethi sırasında Orhan Gazi’nin kardeşi Süleyman Paşa 40 askeriyle Domuzhisarı Kalesi ile birlikte birkaç kaleyi de ele geçirir. Bu birlik geri dönerken, bu gün Yunanistan sınırları içerisinde kalan Samona’ da ki molalarında güreş tutuşurlar. Bunlardan ikisi yenişemezler. Daha sonra iki güreşçi bir Hıdırellez gününde yeniden güreşe tutuşurlar. Güreş erkenden başlayıp gece yarısı iki güreşçinin ölümüne kadar sürer. Arkadaşları tarafından orada bulunan bir incir ağacının altına defnedilirler. Yıllar sonra arkadaşları aynı yere tekrar geldiklerinde İki pehlivan arkadaşlarının gömülü oldukları yerde temiz ve gür pınarların şırıl şırıl aktığını görürler. Bunun üzerine o yer “Kırkpınar” olarak adlandırılır ve böylece Kırkpınar Yağlı Güreş geleneği başlar.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri

7. Rüstem Paşa Kervansarayı:

Rüstem paşa Kervansarayı, Eski Cami’nin hemen arkasında yer almaktadır. Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamı Rüstem Paşa tarafından,1561’de Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Kervansarayın, 102 oda ve ön tarafında 21 adet dükkan bulunur. Kervansaray 1972 yılında Otel haline getirilmiştir.

Rüstem Paşa Kervansarayı

8. Selimiye Arasta Çarşısı:

III. Murat Selimiye camisine gelir sağlamak için Mimar Davut Ağa’ya yaptırtmıştır. 256 m. uzunluğunda, 73 kemerlidir. İçinde iki yanda 124 dükkân vardır. Evliya Çelebi, buranın ‘Kavaflar Çarşısı” olduğunu yazar.

Selimiye Arasta Çarşısı

9. Beyazid Camii ve Külliyesi:

Tunca Nehri kıyısında bulunan külliye Edirne’nin en önemli yapıtlarındandır. Külliye II.Beyazıd tarafından 1484-1488 yılları arasında yapılmıştır ve mimarı hayretindir. Külliye Cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, Erzak depoları ve Diğer bölümleriyle geniş bir alana yayılmıştır.

Beyazid Camii ve Külliyesi

10. Edirne Büyük Sinagogu:

Edirne Büyük Sinagogu, Avrupa’nın en büyük sinagogu ayrıca dünyanın üçüncü büyük sinagogu konumundadır.

Edirne Büyük Sinagogu

EDİRNE’NİN MEŞHUR LEZZETLERİ:

Edirne mutfağı genellikle Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir mutfak kültürüne sahiptir. etli yemekler, hamur işleri ve tatlılarıyla geniş bir yemek kültürüne sahiptir.

  • Tava Ciğer
  • Kallavi Saray Kurabiyesi
  • Ciğer Sarması
  • Elbasan tava
  • Gaziler helvası